ERP ve CRM Yazılımları Arasındaki Farklar Nelerdir?

by İrem Coşkulu
4 dakika
ERP ve CRM Yazılımları Arasındaki Farklar Nelerdir?

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, rekabetçi piyasa şartlarında farklı olmak zorundadır. Teknolojik yeniliklere her zaman açık ve müşteri odaklı olmak zorundadırlar. Bunun için Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) gibi yöntemleri kullanmaları gerekir. Çünkü kurumsal kaynakları verimli kullanamayan ve müşterileri ile ilişkilerini yönetemeyen işletmelerin zorlu rekabet koşullarında yarışı kazanma ihtimali çok düşüktür. ERP ve CRM yazılımları gibi stratejik araçları kullanan şirketler, rekabette her zaman bir adım öndedir. Peki, ERP ve CRM yazılımları nedir? Aralarındaki farklar nelerdir?

ERP Yazılımları Nedir?

ERP, “Enterprise Resource Planning” yani “Kurumsal Kaynak Planlama” teriminin kısaltmasıdır. Bir işletmenin ya da organizasyonun bütün veri ve proseslerinin tek bir yerde toplandığı ya da entegre edildiği bilgi sistemlerine ya da yazılımlara “ERP” adı verilir. ERP yazılımları ve ERP donanımları, çok sayıda bileşenden oluşur. ERP sistemi, bir veri tabanına entegre edilir. Böylece organizasyondaki tüm roller çok farklı fonksiyonları aynı anda birleştirilmiş bir veritabanı üzerinden kullanabilir. “Bütünleşik yönetim sistemleri” olarak da adlandırılan ERP yazılımları, bir işletmedeki tüm verileri ve işlemleri bir araya getirme özelliğine sahiptir.

CRM Yazılımları Nedir?

CRM, “Customer Relationship Management” yani “Müşteri İlişkileri Yönetimi” temrinin kısaltmasıdır. Müşteri odaklı yönetim stratejisi olarak da tanımlanabilen CRM, pazarlama süreçlerinin bir parçasıdır. CRM yazılımları; ücret, teşvik etme, ürün ve konum gibi faktörlere katkı sağlar. Böylece müşteri memnuniyetini maksimize etmeye odaklanır.  Müşteri ile güvene dayalı bir ilişki kurmak, mevcut müşterilerin işletmeye ya da ürünlere bağlılığını korumak ya da daha da artırmak ve potansiyel müşterileri kazanmak için birçok süreçte CRM yazılımlarının katkısı vardır.

ERP ve CRM Yazılımları Arasındaki Farklar Nelerdir?

ERP ve CRM yazılımları bazı ortak özellikler taşır; ancak temelde birbirlerinden farklı işlevleri vardır. ERP, üretim ve iş süreçlerinin takibi; CRM ise, müşteri memnuniyeti, müşteri özelinde çözümler ve satış takibi gibi konulara odaklanır. Verimlilik, otomasyon ve geliri artırmaya yönelik araçlar olmaları da ortak özellikleridir.

Peki, ERP ile CRM yazılımları arasındaki farklılıklar nelerdir;

  • ERP personel; CRM müşteriler içindir.
  • ERP üretim ve dağıtım süreçlerinde; CRM pazarlama süreçlerinde kullanılır.
  • ERP tedarik zinciri yönetimi; CRM satış süreçleri yönetimi içindir.
  • ERP finansal verilerin doğruluğunu artırır; CRM pazarlama süreçlerini basitleştirir.
  • ERP projelerin planlanmasında; CRM müşteri hizmetlerinin otomasyonunda etkilidir.
  • ERP finansal süreçlere; CRM satışlara öncelik verir.
  • ERP insan kaynakları ve bordroyu; CRM iş ve satış iş birliklerini yönetir.