Kalite Yönetim Sistemi Nedir? Ne İşe Yarar?

by Melis Mutlu
5 dakika
Kalite Yönetim Sistemi Nedir? Ne İşe Yarar?

Kalite Yönetim Sistemi (KYS), kaliteye odaklanarak, ürün, hizmetler ve müşteri beklentilerinin verimliliğini ve kalitesini artırmaya yönelik yönetim yazılımlarını içeren bir terimdir. Müşteriyi etkileyen faaliyetleri izlemeyi ve kontrol etmeyi sağlayan; işletmelerde personel arasındaki iletişime olumlu katkı sunan KYS, kurumsallaşma için önemli bir adım olarak kabul edilir. Ayrıca, ulusal ve global düzeyde işletmenin kabul görmesi için de KYS süreçlerine ihtiyaç vardır. Peki, Kalite Yönetim Sistemi nedir? Kalite Yönetim Sistemi ne işe yarar?

Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Kalite Yönetim Sistemi (KYS), müşterilerin beklentilerini aşmak üzere kurgulanan, ekiplerin organize çalışmasını destekleyen, farklı birimlerin ve farklı faaliyetlerin kontrol edilmesini sağlayan, iyileştirilme çalışmaları ile iş süreçlerinin etkisini artıran yönetim anlayışıdır. Denetlenebilir olayların temeli olan çeşitli prosedürlerden oluşan KYS, denetimler, iç veya dış ekipler tarafından gerçekleştirilir. Efektif bir Kalite Yönetim Sistemi ile iş süreçlerinin farklı adımları belirlenerek, hatalar oluşmadan önlenebilir. KYS ile tedarik zinciri, marka ve tüketiciler korunabilir.

Kalite Yönetim Sistemi, kurumsal bağlılık ve risk yönetimi gibi konularda organizasyon kalitesini artıran süreçlerdir. İşletmenin misyonuna, vizyonuna, değerlerine ve prensiplerine yön veren liderlik anlayışını tesis eden KYS, işletmenin faydasına bütün personelin katılımını önemser. Kaynakların verimli kullanılmasından işletme ve personel performansının iyileştirilmesine kadar “kalite” gerektiren birçok konuda kontrol ve yönetim mekanizmasına dayalı karar almayı sağlar.

Kalite Yönetim Sistemi Ne İşe Yarar?

Kalite Yönetim Sistemi, işlerde ve ürünlerde tüm yönleriyle kalite standartlarının karşılanmasına odaklanır. Müşteri memnuniyetinin inşası için birtakım gerekliliklerin yerine getirilmesi için kaliteli bir işleyiş sürecinin hayata geçirilmesini sağlar. İşletmenin iyi bir şekilde yönetilmesine; personelin kaliteyi içselleştirmesine olanak tanır.

KYS, müşteri odaklı bir yapıya işaret eder. CRM süreçlerinin doğru anlaşılmasına ve müşteri memnuniyetinin artırılmasına yöneliktir. Kalite sorunları sebebiyle ortaya çıkan süreç kayıplarını minimize eder. Bununla birlikte süreçlerin sürekli iyileştirmesi için alt yapı oluşturulmasına da destek olur. Ayrıca, ürün kalitenin sürekliliği ve artırılması için etkili bir KYS gereklidir.

Kalite Yönetim Sistemi Adımları Nelerdir?

Kalite Yönetim Sistemi, çeşitli adımlardan oluşur. Bu adımlar şunlardır;

  •        İstatistiksel süreçler
  •        Kontrol mekanizmaları
  •        Kontrol planları
  •        Ürün kalite planlaması
  •        Hata modları
  •        Analizler
  •        Doğrulama protokolleri
  •        Üretim uygulamaları

Kalite Yönetim Sistemi (KYS), müşteri memnuniyetini sağlamak için önemlidir. İşletmelerde sürdürülebilir ve ölçeklendirilebilir bir kalite anlayışı benimsenmesi için KYS adımlarına ihtiyaç duyulur. Yöneticiler ve personel nezdinde iyi bir Kalite Yönetim Sistemi kurmak ve bu sistemi uygulamak, organizasyon yapısının beklentilere göre kurgulanması anlamına gelir.