KOSGEB Destekleri Nelerdir?

by Melis Mutlu
8 dakika
KOSGEB Destekleri Nelerdir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ’lere ve girişimcilere birçok alanda destek sağlıyor. Destekler, KOBİ’lerin ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarına katkı sağlıyor. Ayrıca, ekonomik ve sosyal kalkınmada paylarını artırmayı hedefliyor. Peki, KOSGEB destekleri nedir? KOSGEB desteklenen sektörler nelerdir? KOSGEB destekleri hangi işleri destekliyor?

KOSGEB destekleri, maliyetleri sebebiyle iş kurmayan girişimcilere odaklanıyor. KOSGEB desteklenen sektörlerde iş kurmak isteyen KOBİ’ler ve girişimciler, yeni bir işe adım atabilir.

  • Girişimcilik Destekleri

Geleneksel Girişimci Destek Programı: Geleneksel girişimcilere 65 bin liraya kadar destek sağlanmaktadır. Bu destek programının amacı, girişimcilerin kurdukları yeni işletmelerin hayatta kalma oranını artırmaktır. Programa, “Geleneksel Girişimci Eğitimi” alan girişimcilerin kurduğu işletmeler için başvuru yapılabilir.

İleri Girişimci Destek Programı: İleri düzeydeki girişimcileri 365 bin liraya kadar destekleyen bir programdır. Programın amacı, ülkenin stratejik öncelikleri doğrultusunda girişimcilerin bazı sektörlerde kurdukları yeni işletmeleri ayakta tutmaktır. Programa, “İleri Girişimci Eğitimi” almış girişimcilerin kurduğu işletmelere sahip girişimciler başvurabilir. Ayrıca, KOSGEB tarafından belirlenen “İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu”nda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvuru yapabilir.

İş Planı Ödülü Destek Programı: Girişimcilik ekosistemindeki aktörler ile işbirliği sağlanarak girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında teşvik edilmesini amaçlayan bir programdır. Girişimcilik konulu yarışmalarda başarılı iş planları, modelleri ve fikirleri ödüllendirilerek, hayata geçirilmesini hedefler.

  • Ar-Ge, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı: Araştırma geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri ve ürün geliştirmeye yönelik ürün geliştirme (Ür-Ge) projeleri 750 bin liraya kadar desteklenmektedir. Ayrıca, proje teklif çağrıları ile destek miktarı 6 milyon liraya kadar çıkabilmektedir. Programın amacı; bilim ve teknoloji odaklı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ’ler ile girişimcilerin; yeni bir ürün ya da yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin desteklenmesidir. Ür-Ge faaliyetleri ile de değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları hedeflenmektedir.

KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı: Orta yüksek ve ileri teknoloji alanlarında üretime dayalı projeler 6 milyon liraya kadar KOSGEB destekleri kapsamında desteklenmektedir. Program; Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile elde edilen ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca, teknoloji alanında cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünler desteklenmektedir.

Stratejik Ürün Destek Programı: Stratejik ürünleri 6 milyon liraya kadar destekleyen bir programdır. Orta yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlere odaklanan program, stratejik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmayı hedeflemektedir. KOSGEB desteği kapsamında teknolojik ve stratejik yatırım projeleri 1 milyon 880 bin liraya kadar geri ödemesiz, 4 milyon 200 bin liraya kadar da geri ödemeli olarak desteklenmektedir.

  • Diğer KOSGEB Destekleri

KOSGEB destekleri kapsamında KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik diğer bazı destek programları şunlardır;

İşletme Geliştirme Destek Programı: Küçük ve orta ölçekli işletmeler; rekabet güçlerinin artırılması, kurumsallaşma, kapasitelerinin artırılması gibi ihtiyaçları için 480 bin liraya kadar desteklenmektedir.

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı: KOBİ’lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması amacıyla 1 milyon liraya kadar desteklenmektedir.

Yurt Dışı Pazar Destek Programı: Yurt dışına açılmak isteyen KOBİ’lerin pazar paylarını arttırmak, uluslararası rekabet etmelerini sağlamak ve e-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak amacıyla 300 bin liraya kadar desteklenmektedir. Bu KOSGEB desteğinin yüzde 70’i geri ödemesiz, yüzde 30’u geri ödemelidir.

KOBİ Finansman Destek Programı: KOBİ’lerin finansal sorunlarının çözümü için 500 bin liraya kadar faiz desteğidir. Program kapsamında uygun koşullarda finansal destek temin edilmektedir.

İŞGEM/TEKMER Programı: Beş yıllık program kapsamına 3 milyon 800 bin liraya kadar KOSGEB desteği sağlanmaktadır. Girişimciler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını amaçlamaktadır.

Teknik Danışmanların Yetkilendirilmesi ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri: KOSGEB destekleri kapsamında bulunan program, KOBİ’lerin finansman, uluslararasılaşma, teknoloji, dijitalleşme inovasyon ve büyüme gibi hedefleri için durum analizi, ihtiyaçların belirlenmesi ve sorunlarına çözüm aranması gibi konularda alacakları danışmanlık hizmetleri desteklenmektedir.

KOBİ Danışmanı sertifikalı uzmanlarımızın KOSGEB destek programları ve proje yazımı konusunda size yardımcı olmalarını sağlamak için 0850 840 36 30 numaralı telefonu arayabilir yada info@kuadron.com adresine mail gönderebilirsiniz.

Sağlıkla kalın.