Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

by Melis Mutlu
5 dakika
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği

Covid-19 pandemisi, yeni çalışma modellerini de beraberinde getirdi. Bunlardan biri olan uzaktan çalışmaya düzenleme getirildi. Uzaktan Çalışma Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Uzaktan Çalışma Yönetmeliği neler, kapsıyor?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yönetmelik yayımlayarak uzaktan çalışmaya düzenlene getirdi. Yönetmelik; uzaktan çalışma iş modeli ile yapılan işlere düzenleme getiriyor. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun “Çağrı Üzerine Çalışma ve Uzaktan Çalışma” başlıklı 14. maddesinde düzenlenen uzaktan çalışma esasları da 10 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Uzaktan Çalışma Yönetmeliği, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını içeriyor.

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Maddeleri

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nde öne çıkan önemli başlıklar şunlar:

İş sözleşmesi: Uzaktan çalışma için iş sözleşmeleri yazılı yapılacak. Sözleşmede, her iki tarafın yükümlülükleri ve özel çalışma şartları ile ilgili hükümler yer alacak.

İş mekanı: Gerekirse uzaktan çalışma mekanı işe göre düzenlenecek. Bu düzenleme maliyetleri uzaktan çalışan ile işveren tarafından belirlenecek.

Malzemeler: Uzaktan çalışma için gerekli mal ve hizmet üretimi için gerekli malzemeler ya da iş araçları işveren tarafından karşılanacak.

İş araçları: İş araçları işveren tarafından sağlanırsa bedelleri belirtilen iş araçları listesi, yazılı olarak işçiye verilecek.

Zorunlu giderler: İş sözleşmesinde zorunlu giderlerin tespit edilmesi ve karşılanması ile ilgili hususlar belirtilecek.

Çalışma zamanı: İş sözleşmesinde uzaktan çalışanın çalışma zaman aralığı ve süresi belirtilecek. Fazla çalışma, mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak.

İletişim: Uzaktan çalışma ile ilgili iletişim yöntemi ve iletişim zaman aralığı çalışan ile işveren arasında belirlenecek.

Verilerin korunması: İşveren, işle ilgili verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin kurallar hakkında uzaktan çalışanı bilgilendirecek ve verilerin korunması için gerekli tedbirleri alacak. İşveren, iş sözleşmesinde korunacak verilerle ilgili kapsamı belirleyecek.

İş güvenliği: İşveren, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemler konusunda uzaktan çalışanı bilgilendirme, eğitim verme, sağlık gözetimi sağlama ve iş güvenliği tedbirlerini alma konusunda sorumlu olacak.

Evden çalışma zorunluluğu: İşveren, zorunlu hallerde çalışanlardan bir bölümünü evden çalıştırabilecek. Bu zorunlu durumlar işçinin rızası aranmayacak.

Sosyal yardımlar: Uzaktan çalışan işçiler, iş sözleşmesi sebebiyle emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamayacak. Bir uzatman çalışan, örneğin, her işçi için uygulanan ikramiyeden mahrum bırakılamayacak.

Sağlıklı günler.